Diagnòstics i Tractaments

Realitzem Diagnòstics Psicològics tenint en compte totes les àrees de desenvolupament dels infants i dels adolescents:

  • Àrea de capacitat cognitives i d’aprenentatges
  • Àrea de desenvolupament emocional
  • Àrea social i de l’entorn proper

Per això disposem dels instruments oficials i estandarditzats necessaris, així com, d’un ampli ventall de proves projectives.

Oferim una atenció individualitzada i familiar mitjançant els següents Tractaments:

  • Psicoteràpia
  • Joc simbòlic
  • Reeducacions i estimulació
  • Seguiments
  • Consultes puntuals